19 Mei 2024 5:57 am
PROGRAM TERKINI

Terma Dan Syarat

Berikut adalah terma dan syarat yang mengatur penggunaan portal SEARCCT, dan nyatakan hak dan kewajiban anda ketika mengakses dan / atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses portal ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat ini mengikat anda dan merupakan perjanjian antara anda, pelanggan, dan kami, SEARCCT, untuk akses dan / atau penggunaan tersebut.

Terma dan syarat semasa ini menggantikan apa-apa terma dan syarat sebelumnya yang mungkin anda terima atau capai sehingga kini melalui portal. Penggunaan dan / atau akses perkhidmatan anda yang berterusan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat semasa ini.

Had Liabiliti

Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa SEARCCT tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan langsung, tidak langsung, insidental, khas, akibat atau contoh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerugian kerugian keuntungan, muhibah atau kerugian tidak ketara lain yang disebabkan oleh:

  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan portal;
  2. Kos perolehan barang dan perkhidmatan pengganti yang dihasilkan dari sebarang barang, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh atau mesej yang diterima atau transaksi yang dilakukan melalui atau dari portal;
  3. Akses atau perubahan penghantaran atau data anda yang tidak dibenarkan;
  4. Pernyataan atau perlakuan mana-mana pihak ketiga di portal; atau
  5. Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan portal.

Pautan

Laman web ini boleh menyediakan pautan ke laman web lain. Laman web yang dipautkan seperti itu dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, SEARCCT tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa SEARCCT tidak bertanggung jawab atas ketersediaan laman web atau sumber luaran tersebut, dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, iklan, produk, atau bahan lain di atau tersedia dari laman web atau sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa SEARCCT tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan seperti itu yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau sumber tersebut.

Pengubahsuaian Terma Perkhidmatan

SEARCCT berhak setiap saat untuk mengubah, mengubah, menghapus atau menambah Terma dan Syarat ini dengan memberi anda notis sebelumnya. Walau bagaimanapun, dalam keadaan mendesak atau untuk melindungi keselamatan portal atau dalam keadaan lain di luar kawalan kami, apabila SEARCCT merasa perlu untuk mengubah, mengubah, menghapus atau menambah Terma dan Syarat ini, ia mungkin melakukannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Adalah diterima bahawa untuk memastikan diri anda tetap terkini dengan segala perubahan, pengubahsuaian, penghapusan atau penambahan Terma dan Syarat ini, anda bersetuju untuk mengakses dan membaca Terma dan Syarat ini secara berkala dan secara berkala. Anda seterusnya bersetuju dan menerima bahawa akses dan penggunaan Terma dan Syarat ini yang berterusan (seperti yang diubah atau diubah dari semasa ke semasa) akan sama dengan penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, penghapusan, pengubahsuaian atau penambahan Terma dan Syarat ini.

PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

Kementerian Luar Negeri Malaysia

Hubungi

Hak Cipta © 2024 Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT). Hak Cipta Terpelihara.
Paparan terbaik: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 11 ke atas dengan resolusi 1250 x 768.

Tarikh dikemaskini pada :

19 Mei 2024

Jumlah Pelawat :

1003981

Skip to content