Laporan Mesyuarat Perancangan Strategik Antara Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (Searcct) Bersama Agensi Tempatan Dan Antarabangsa Tahun 2020

  • Post author:
  • Post category:2020

Pengenalan

Pada 23 hingga 24 November 2020, Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) telah mengadakan 4 sesi Mesyuarat Perancangan Strategik bersama rakan kerjasama agensi tempatan dan antarabangsa. Mesyuarat tersebut julung kalinya telah diadakan di atas talian  (online) dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting setelah mengambil kira saranan dan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB). Mesyuarat telah  dibahagikan kepada empat sesi dimana sesi pertama melibatkan rakan kerjasama dari agensi tempatan yang telah disertai seramai 33 orang, sesi kedua melibatkan rakan kerjasama dari Civil Society Organisation (CSO) disertai seramai 19 orang, manakala sesi ketiga dan sesi keempat disertai oleh wakil-wakil dari kedutaan dan organisasi antarabangsa.

Perbincangan Isu-Isu

Mesyuarat dimulakan dengan ucapan pembukaan oleh Yang Berbahagia

Dato’ Chuah Teong Ban, Ketua Pengarah SEARCCT dan seterusnya telah diambil  alih oleh pengatur acara iaitu Ambassador Khairi bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah I dan En. Riedzal Bin Abd Malek Timbalan Ketua Pengarah II  mengikut agihan sesi yang telah ditetapkan. Topik-topik perbincangan didahului dengan pembentangan oleh wakil setiap bahagian iaitu Bahagian Perancangan dan Latihan, Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan dan Bahagian Komunikasi Strategik Digital.

Perbincangan menjurus ke arah progam bina upaya yang dirancang untuk tahun 2021. Rata-rata rakan kerjasama tempatan dan antarabangsa memuji inisiatif SEARCCT dalam menganjurkan mesyuarat seumpama ini dan menyambut baik perancangan program SEARCCT bagi tahun 2021. Walau bagaimanapun SEARCCT perlu mengambil kira keadaan semasa pandemik Covid-19 dalam mengadakan program-program pada masa akan datang. SEARCCT telah mencadangakan seandainya situasi tidak mengizinkan untuk mengadakan program secara fizikal, maka SEARCCT akan beralih kepada program di atas talian (online).

SEARCCT juga sedia menerima kerjasama dan kolaborasi daripada pelbagai pihak untuk menjayakan perancangan pada tahun hadapan demi kepentingan bersama. Selain itu, terdapat beberapa ahli mesyuarat yang memberikan cadangan untuk meneroka bidang baru seperti Maritime Terrorism, Bio Terrorism dan ancaman Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Penerokaan bidang baru ini akan diambil kira oleh pihak SEARCCT bagi memantapkan lagi silibus program sedia ada supaya SEARCCT sentiasa seiring dengan peredaran zaman.

Mesyuarat selama dua hari telah berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat walaupun diadakan di atas talian. Pelbagai cadangan dan maklumbalas telah diterima oleh rakan kerjasama untuk menambahbaik program SEARCCT pada masa yang akan datang. Segala cadangan dan input yang diperolehi dalam mesyuarat ini akan dikaji dan diteliti oleh pihak SEARCCT. Berdasarkan kepada pemerhatian, mesyuarat atas talian merupakan alternatif yang berkesan dalam tempoh PKPB dan tidak melibatkan kos yang tinggi.  Walaupun diadakan secara maya, kaedah ini masih dapat menjalinkan hubungan kerjasama dengan pelbagai pihak tempatan mahupun antarabangsa.