Dasar Keselamatan

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkemuka termasuk perisian enkripsi digunakan untuk melindungi data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan yang ketat dipertahankan untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Untuk melindungi data peribadi anda, semua penyimpanan elektronik dan penghantaran data peribadi dijamin dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.