Penyelidikan & Penerbitan

Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan SEARCCT ditugaskan untuk melakukan aktiviti penyelidikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan keganasan dan kontra-keganasan

Matlamat

  • Setelah menyelesaikan sebuah proyek penyelidikan, Bahagian ini akan menghasilkan monograf, artikel, jurnal, dan / atau makalah analitik, baik dalam bentuk cetak maupun dalam talian, untuk diedarkan kepada rakan dan peserta program pengembangan kapasitas SEARCCT.
  • Bahagian ini juga berperanan dalam menyampaikan makalah dan perbincangan mengenai hasil penyelidikannya, serta pelajaran yang diperoleh daripada menjalankan pelbagai aktiviti penyelidikan di peringkat tempatan dan antarabangsa.
  • Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menjalankan program kesedaran masyarakat, terutamanya melalui ‘University Lecture Series’ (ULS). Objektif ULS adalah untuk berinteraksi dengan dan bercakap dengan pelajar mengenai bahaya ekstremisme dan keganasan.

Bidang Penyelidikan

Terrorist Narratives

Terrorist Narratives

Undergraduates and Radicalisation (Youth and Terrosim)

Undergraduates and Radicalisation (Youth and Terrosim)

Terrorist's Use of the Internet

Terrorist's Use of the Internet

Online Terrorist Recruitment

Online Terrorist Recruitment

Women and Terrorism

Women and Terrorism