Penyelidikan & Penerbitan

Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan SEARCCT ditugaskan untuk melakukan aktiviti penyelidikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan keganasan dan kontra-keganasan

Matlamat

  • Setelah menyelesaikan sebuah proyek penyelidikan, Bahagian ini akan menghasilkan monograf, artikel, jurnal, dan / atau makalah analitik, baik dalam bentuk cetak maupun dalam talian, untuk diedarkan kepada rakan dan peserta program pengembangan kapasitas SEARCCT.
  • Bahagian ini juga berperanan dalam menyampaikan makalah dan perbincangan mengenai hasil penyelidikannya, serta pelajaran yang diperoleh daripada menjalankan pelbagai aktiviti penyelidikan di peringkat tempatan dan antarabangsa.
  • Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menjalankan program kesedaran masyarakat, terutamanya melalui ‘University Lecture Series’ (ULS). Objektif ULS adalah untuk berinteraksi dengan dan bercakap dengan pelajar mengenai bahaya ekstremisme dan keganasan.

Bidang Penyelidikan

Naratif Pengganas

SEARCCT berhasrat untuk meneruskan kajian pelbagai naratif yang digunakan oleh kumpulan pengganas. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini, kami berharap dapat menyampaikan naratif balas dan alternatif yang lebih berkesan yang mempromosikan usaha untuk mencegah penyebaran ideologi pengganas.

Sarjana dan Radikalisasi (Belia dan Keganasan)

Berkenaan dengan tema pemuda dan terorisme, tujuannya adalah untuk terus terlibat dengan mahasiswa untuk mempelajari daya tarik terorisme dan proses radikalisasi di kalangan pelajar di lingkungan universiti. Dengan ini, kami berharap dapat merumuskan cadangan dasar yang lebih baik untuk Mencegah dan Menentang Ekstremisme Kekerasan (PCVE) di kalangan belia.

Penggunaan Internet oleh Pengganas

Pengganas Bahagian Dalam telah melakukan penyelidikan mengenai penggunaan Internet oleh pengganas, terutamanya Daesh. Ini adalah kajian yang meneliti pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh pengganas melalui platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter dan Instagram, serta aplikasi komunikasi dalam talian seperti WhatsApp dan Telegram.

Pengambilan Pengganas Dalam Talian

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti proses pengambilan dalam talian di Malaysia; menganalisis model pengambilan; mengenal pasti platform media sosial dan aplikasi komunikasi dalam talian pilihan yang digunakan untuk merekrut individu; dan mengkaji kawasan untuk diperkukuhkan agar dapat mengurangkan penggunaan Internet untuk pengambilan pengganas.

Wanita dan Keganasan

Tujuan penyelidikan mengenai wanita dan keganasan adalah untuk mengkaji faktor-faktor pendorong dan tarikan yang mempengaruhi penglibatan wanita Malaysia dalam pengganas, dan peranan yang mereka mainkan dalam organisasi pengganas. Penyelidikan ini bertujuan untuk memberi maklumat mengenai pendekatan yang lebih sensitif gender dalam menangani ekstremisme dan keganasan.