Mengenai SEARCCT

Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) di bawah kelolaan Kementerian Luar Negeri Malaysia, dilancarkan secara rasmi pada 1 Julai 2003.

Logo-Jata-Negara-2

Logo-Jata-Negara-2

Visi

Ke arah komuniti yang kuat dalam menangani keganasan dan ekstremisme yang ganas.

Misi

Pusat ini bertujuan untuk mencapai visinya berdasarkan Pernyataan Misi berikut:

 • Meningkatkan kecekapan serantau dalam memerangi keganasan melalui program peningkatan keupayaan yang berkualiti dan komprehensif;
 • Menjalankan dan menerbitkan penyelidikan di bidang keganasan dan kontra-keganasan yang penting;
 • Melaksanakan inisiatif pendekatan lembut yang berkesan untuk mengatasi ekstremisme melalui komunikasi strategik;
 • Meningkatkan kesedaran orang ramai dan menyebarkan maklumat mengenai ancaman keganasan dan langkah-langkah yang diambil untuk membanterasnya; dan
 • Menjalin dan mengukuhkan perkongsian strategik di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Objektif

 • Membangun dan menganjurkan program peningkatan keupayaan dan kesedaran masyarakat yang komprehensif mengenai anti-keganasan;
 • Menghasilkan dan menerbitkan bahan penyelidikan berkualiti mengenai bidang keganasan dan kontra-keganasan; dan
 • Tingkatkan inisiatif kuasa lembut untuk menentang keganasan dan ekstremisme.

Fokus Aktiviti

 • Membuat dan melaksanakan modul dan program yang berkesan untuk mengembangkan pengetahuan dan pengetahuan teknikal para peserta mengenai usaha melawan terorisme;
 • Menyediakan platform yang berkesan untuk perundingan pakar, perkongsian pengetahuan dan penyelidikan kolaboratif; dan
 • Mempromosikan pemberdayaan pihak berkepentingan untuk menjadi media CVE melalui komunikasi strategik.