Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain
A+ |  A- |  Reset
Pilihan Gambar Latar   1 2 3       bnw    w3c

1malaysiamy “Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan serantau dalam latihan dan penyelidikan bagi memerangi keganasan”    
Jumlah paparan: 11569

Pendahuluan

Pengenalan

PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) telah dirasmikan pada 1 Julai 2003 oleh YB Menteri Luar Negeri, Malaysia pada ketika itu, iaitu YBhg. Tan Sri  Syed Hamid Albar.

SEARCCT merupakan sebuah pusat latihan dan penyelidikan dalam bidang keganasan dan mencegah keganasan di rantau Asia Tenggara. Pusat ini ditubuhkan bertujuan untuk melatih dan mempertingkatkan kapasiti penguatkuasaan dikalangan pegawai-pegawai penguatkuasa, keselamatan dan penggubal polisi, disamping mempertingkatkan kerjasama dengan institusi-institusi think-tank dan organisasi-organisasi antarabangsa. Pusat ini juga berperanan dalam membentuk perspektif Malaysia dalam menangani isu keganasan dan mencegah keganasan melalui pendekatan yang komprehensif.

SEARCCT juga bergiat aktif dalam menyertai pelbagai kursus, persidangan dan forum di dalam dan luar negara bagi membincangkan dan menyebarkan kepentingan pendekatan yang pelbagai dalam menangani is-isu keganasan. Bagi merealisasikan misi pusat ini, 7 bidang keutamaan telah dikenalpasti bagi memacu pusat ini sebagai sebuah pusat latihan dan penyelidikan yang disegani di peringkat antarabangsa.  Bidang-bidang tersebut adalah:

•    Legal and Investigation
•    CBRNE and Crisis Management,
•    Aviation, Maritime and Transport Security,
•    Cyber Terrorism,
•    Prevention and Rehabilitation,
•    Terrorism Financing dan
•    Youth and Terrorism.

Visi
“Untuk Menjadi Pusat Latihan dan Penyelidikan Yang Unggul Di Rantau Ini.”

Objektif

•    Mambangun dan menganjur program pembangunan kapasiti dan kesedaran awam yang komprehensif dalam bidang pencegahan keganasan.
•    Menghasilkan bahan penyelidikan berkaitan keganasan dan pencegahan keganasan yang berkualiti.
•    Menyebarkan maklumat dan berkongsi pengetahuan melalui Web Portal dan Database SEARCCT.
•    Menyampaikan pentadbiran yang efektif bagi menjayakan aktiviti-aktiviti anjuran SEARCCT.

Fokus Aktiviti
•    Usaha-usaha latihan dan pembangunan keupayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecekapan dalam pencegahan keganasan serta membentuk jaringan kerjasama sesama peserta.
•    Peningkatan Kesedaran Awam tentang Keganasan melalui penglibatan dengan NGO, sektor swasta dan awam.
•    Peningkatkan keupayaan webportal dan pengkalan data SEARCCT dengan maklumat dan penerbitan isu-isu terkini keganasan, kumpulan pengganas, langkah-langkah Mencegah Keganasan dll.

Misi
Pusat ini mensasarkan pencapaian visinya berasaskan perkara-perkara berikut:
•    Membangunkan pusat ini  menjadi pusat pencegahan keganasan yang berwibawa di rantau Asia Tenggara melalui anjuran program pembangunan kapasiti yang berkualiti dan komprehensif;
•    Menjadi satu pusat rujukan bagi isu keganasan dan pencegahan keganasan dengan kerjasama agensi-agensi tempatan dan antarabangsa melalui usaha-usaha penyelidikan;
•    Memupuk kerjasama dalam aspek penyelidikan, kefahaman dan networking antara  organisasi –organisasi serantau dan antarabangsa dalam bidang pencegahan keganasan; dan
•    Memberi  kesedaran umum dan menyebarkan maklumat mengenai ancaman keganasan dan pendekatan yang diambil bagi mencegah keganasan.

/*Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech*/