Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain
A+ |  A- |  Reset
Pilihan Gambar Latar   1 2 3       bnw    w3c

1malaysiamy “Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan serantau dalam latihan dan penyelidikan bagi memerangi keganasan”    
Jumlah paparan: 11914

Pendahuluan

Pengenalan

PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) telah dirasmikan pada 1 Julai 2003 oleh YB Menteri Luar Negeri, Malaysia pada ketika itu, iaitu YBhg. Tan Sri  Syed Hamid Albar.

SEARCCT merupakan sebuah pusat latihan dan penyelidikan dalam bidang keganasan dan mencegah keganasan di rantau Asia Tenggara. Pusat ini ditubuhkan bertujuan untuk melatih dan mempertingkatkan kapasiti penguatkuasaan dikalangan pegawai-pegawai penguatkuasa, keselamatan dan penggubal polisi, disamping mempertingkatkan kerjasama dengan institusi-institusi think-tank dan organisasi-organisasi antarabangsa. Pusat ini juga berperanan dalam membentuk perspektif Malaysia dalam menangani isu keganasan dan mencegah keganasan melalui pendekatan yang komprehensif.

SEARCCT juga bergiat aktif dalam menyertai pelbagai kursus, persidangan dan forum di dalam dan luar negara bagi membincangkan dan menyebarkan kepentingan pendekatan yang pelbagai dalam menangani is-isu keganasan. Bagi merealisasikan misi pusat ini, 7 bidang keutamaan telah dikenalpasti bagi memacu pusat ini sebagai sebuah pusat latihan dan penyelidikan yang disegani di peringkat antarabangsa.  Bidang-bidang tersebut adalah:

•    Legal and Investigation
•    CBRNE and Crisis Management,
•    Aviation, Maritime and Transport Security,
•    Cyber Terrorism,
•    Prevention and Rehabilitation,
•    Terrorism Financing dan
•    Youth and Terrorism.

Visi
“Ke arah Masyarakat berdaya tahan dalam menangani keganasan dan ekstremisme ganas.”

Objektif
 • Meningkatkan kecekapan serantau dalam mencegah keganasan menerusi program pembangunan kapasiti yang berkualiti dan komprehensif;
 • Menjalankan dan menerbitkan penyelidikan dalam bidang utama berkaitan keganasan dan pencegahan keganasan;
 • Melaksanakan inisiatif 'soft-approach' melalui komunikasi strategik dalam menentang ekstremisme; 
 • Memberi kesedaran awam dan menyebarkan maklumat tentang ancaman keganasan serta tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya: dan
 • Membina dan mengukuhkan kerjasama strategik di peringkat kebangsaan dan antabangsa.


Fokus Aktiviti • Mewujudkan dan melaksanakan modul dan program berkesan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknikal peserta mengenai keganasan dan langkah pencegahannya;
 • Menyediakan platform berkesan untuk perundingan pakar, perkongsian pengetahuan dan kerjasama penyelidikan; dan
 • Menggalakkan pemerkasaan pihak berkepentingan bagi menjadi medium untuk CVE menerusi naratif balas yang strategik.

Misi
Pusat ini mensasarkan pencapaian visinya berasaskan perkara-perkara berikut:
 • Meningkatkan kecekapan serantau dalam mencegah keganasan menerusi program pembangunan kapasiti yang berkualiti dan komprehensif;
 • Menjalankan dan menerbitkan penyelidikan dalam bidang utama berkaitan keganasan dan pencegahan keganasan;
 • Melaksanakan inisiatif 'soft-approach' melalui komunikasi strategik dalam menentang ekstremisme; 
 • Memberi kesedaran awam dan menyebarkan maklumat tentang ancaman keganasan serta tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya: dan
 • Membina dan mengukuhkan kerjasama strategik di peringkat kebangsaan dan antabangsa.

/*Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech*/