Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain
A+ |  A- |  Reset
Pilihan Gambar Latar   1 2 3       bnw    w3c

1malaysiamy “Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan serantau dalam latihan dan penyelidikan bagi memerangi keganasan”    
Jumlah paparan: 2728

MAPPA XIV

By  :  YAB DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK
PERDANA MENTERI MALAYSIA
Venue  :  PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA PUTRAJAYA
Date  :  17/06/2015
Title  :  MAJLIS PERDANA PERKHIDMATAN AWAM KEEMPAT BELAS (MAPPA XIV)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera dan Salam 1Malaysia.

YAB Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia,

YB Menteri-Menteri,

YAB Menteri-Menteri Besar Dan Ketua-Ketua Menteri,

YB Timbalan-Timbalan Menteri,

YBhg. Tan' Sri Dr. Ali bin Hamsa, Ketua Setiausaha Negara,

YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

Tan Sri-Tan Sri, Dato'-Dato', Datin-Datin, Dif-Dif Kehormat,

Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para penjawat awam yang saya kasihi sekalian.

BAHAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1.     Alhamdulillahi Rabbil A'lamin, wa biHi nasta'in. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasul junjungan tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi ikutan dan suri tauladan sepanjang zaman.

2.     Seterusnya, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT, atas limpahan nikmat dan kurnia-Nya yang tidak terhingga, kepada negara Malaysia.

3.     Pada pagi yang permai ini, dengan izin dan kehendak-Nya jua, telah memungkinkan saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam atau MAPPA, buat kali yang keempat belas ini.

4.     Sesungguhnya, pertemuan dengan para penjawat awam dari pelbagai sektor, merupakan suatu perjumpaan yang sungguh bermakna, untuk kita saling menghargai, bantu-membantu dan hormat-menghormati serta hidup saling bermuafakat, antara satu dengan yang lain.

5.     Terlebih penting ialah, perjumpaan sebegini, membolehkan gagasan, hasrat dan harapan kerajaan dapat dikongsi bersama secara terus serta tulus.

6.     Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada YBhg. Tan Sri Dr. Ali Hamsa, selaku Ketua Setiausaha Negara, serta kepada YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang telah mengatur ruang, bagi saya menyampaikan pandangan dan halatuju kepada semua, selaku anggota pentadbiran serta penjawat awam.

7.     Selanjutnya, saya juga ingin melafazkan penghargaan dan syabas kepada seluruh anggota perkhidmatan awam, atas komitmen dan pencapaian cemerlang yang telah dicatatkan sehingga kini. 

8.     Sebagai contoh, dalam Sistem Pemantauan Bandar Selamat atau SPBS, yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Polis Diraja Malaysia, untuk memantau pelaksanaan Program Bandar Selamat atau PBS, dalam usaha mengurangkan jenayah. Sehingga telah berjaya menerima Anugerah Kecemerlangan Geospatial World Forum dalam aplikasi Teknologi Geospatial di Geneva, Switzerland pada 8 Mei 2014, tahun lepas. Tahniah saya ucapkan. 

BAHAGIAN II : INISIATIF/PENAMBAHBAIKAN KEPADA PERKHIDMATAN AWAM

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

9.   Sebenarnya, penjawat awam telah memainkan peranan utama, khususnya dalam membantu Kerajaan melaksanakan segala perencanaan dan perancangan dasar-dasar pembangunan negara dengan rapi serta berkesan. 

10.   Saya tahu benar dan sedar, tuan-tuan dan puan-puan semua barangkali tertanya-tanya, apakah yang telah Kerajaan lakukan, bagi membela dan menjaga penjawat awam, sejak saya mengambil alih tampuk pemerintahan negara pada April 2009?

11.   Untuk makluman semua, daripada puluhan penambahbaikan yang telah kita lakukan kepada perkhidmatan awam, saya suka nyatakan beberapa inisiatif yang telah kita laksanakan antaranya : 

         Pertama : Menaikkan gaji penjawat awam sebanyak 7 peratus hingga 13 peratus pada tahun 2012.

         Kedua : Menaikkan pencen minimum daripada 720 ringgit kepada 820 ringgit, bagi mereka yang berkhidmat selama 25 tahun atau lebih pada 1 Januari 2012.

         Ketiga : Mensetarakan pangkat-pangkat dalam perkhidmatan ATM dan PDRM dengan gred jawatan Perkhidmatan Awam Am, selaras perubahan lapisan-lapisan gred jawatan atau gred gaji, pada 1 Januari 2013.

         Keempat : Menambahbaik skim-skim perkhidmatan, yang berkuat kuasa dari segi memantapkan fungsi perkhidmatan dan laluan kerjaya serta mobiliti pegawai, yang melibatkan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan,            pada tahun 2013.

         Kelima : Melancarkan Skim Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia, dengan sasaran pembinaan rumah mampu milik sebanyak 100 ribu unit di seluruh negara menjelang 2018, dan menyediakan peruntukan pinjaman                  perumahan sehingga 6 billion ringgit setahun untuk kakitangan Kerajaan pada tahun 2013.

12.   Persoalannya, siapa selama ini yang menjaga kepentingan penjawat awam? Siapa pula yang begitu mengambil berat tentang kebajikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Semestinya Barisan Nasional. Sebuah Kerajaan, yang berwibawa, telus dan sentiasa menepati janji-janjinya.

13.   Namun demikian, setiap kali saya turun padang, saya ada mendengar pandangan-pandangan, yang dibangkitkan oleh pelbagai lapisan penjawat awam, baik di peringkat pengurusan mahupun pelaksana, kesatuan-kesatuan sekerja awam, baik CUEPACS, NUTP dan PPTD, berhubung kebajikan, khususnya isu kos sara hidup dan perumahan mereka.

14.   Hal itu, termasuk golongan berpendapatan rendah atau isi rumah berpendapatan 40 terendah, yakni bottom 40 percent atau B40. Saya amat memahami permintaan mereka dan perkara ini begitu dekat dengan jiwa saya.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

CADANGAN PENGUMUMAN PERTAMA

15.   Sebagai Kerajaan yang sentiasa prihatin dalam menjaga kebajikan penjawat awam, sukacita saya mengumumkan, kadar baharu terendah Imbuhan Tetap Perumahan adalah pada 300 ringgit sebulan.

16.   Bagi mereka yang mendiami kuarters pula, yang selama ini tidak menikmati imbuhan tetap tersebut, pada kali ini, mereka turut mendapat faedah sebanyak 25 peratus, daripada kadar Imbuhan Tetap Perumahan sebenar, yang layak bagi mereka.

17.    Keputusan ini, melibatkan lebih 1.1 juta penjawat awam di seluruh negara. Manakala, implikasi kewangan pula ialah sebanyak 1.04 bilion ringgit setahun. Ia berkuat kuasa mulai 1 November 2015.

BAHAGIAN III : KERANGKA PERTUMBUHAN MELALUI PRODUKTIVITI DAN INOVASI MENUJU MASA DEPAN

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

18.   Jika dahulu, survival sesebuah negara bangsa amat bergantung kepada raw materials atau sumber-sumber bahan mentah seperti petroleum, kelapa sawit, bijih timah, koko dan getah bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara.

19.   Namun, kita sedar, negara tidak boleh selama-lamanya bergantung hanya kepada sumber-sumber semulajadi yang terhad ini, jika digunakan secara berterusan, semakin lama ia akan menyusut dan kehabisan. Sebab itulah, pendekatan tradisi ini tidak lagi membawa pertumbuhan kerana, "resources are scares thus need new growth"

20.   Jika ini berlaku, negara akan kehilangan daya saing dan semakin ditinggalkan oleh negara-negara yang jauh lebih ke hadapan dan berdaya maju.

21.   Suka atau tidak, kita perlu berani berfikir di luar lingkungan kotak kelaziman dan bersifat breakthrough serta groundbreaking, untuk mencari, meneroka dan mencipta new sources of growth dalam mewujudkan wealth creation atau penciptaan kekayaan kepada kemajuan sesebuah negara. 

22.   Justeru, dalam menghadapi realiti zaman kontemporari yang semakain mencabar ini, keperluan terhadap sumber-sumber baharu tersebut semakin mendesak, lantas, menuntut kita untuk keluar daripada kepompong konvensional, kepada pertumbuhan yang berteraskan inovasi, yang akan membawa kepada peningkatan produktiviti.

23.   Barangkali, ramai orang di luar sana tertanya-tanya, apa perlunya inovasi dan produktiviti, kepada sesebuah negara seperti Malaysia ini? Mengapakah kedua-dua perkara ini menjadi elemen penting kepada halatuju negara dan kita semua?

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

24.   Bercakap tentang produktiviti ini, suka saya menjelaskan bahawa, selama ini, produktiviti hanya dilihat dari lensa nisbah antara input dan output semata-mata.

25.   Tetapi kini, kita harus melihatnya dari segi keberhasilan dan value for money, antaranya seperti tahap kepuasan pelanggan dan impaknya terhadap kemakmuran negara, termasuklah mempastikan setiap sen yang dibelanjakan, setimpal dengan nilai manfaat yang diperolehi.

26.   Manakala, inovasi pula, berasaskan pemikiran inovatif, yang merangkumi aspek modal intelek, dengan mengenengahkan kejayaan mengeksploitasi idea dan makna baharu meliputi produk, perkhidmatan, proses serta model perniagaan, pemasaran dan teknologi.

27.   Oleh itu, boleh kita katakan bahawa, lazimnya, peningkatan sesuatu produktiviti itu, mempunyai perkaitan rapat dengan elemen-elemen inovasi.

28.   Selain itu, pengukuran sesuatu produktiviti dan inovasi itu, pada akhirnya, bergantung kepada kepuasan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat itu sendiri.

29.   Jika kita membicarakan inovasi dalam konteks perkhidmatan awam pula, ia dilihat dari sudut kebolehannya menghapuskan budaya lapuk dan kaedah konvensional, dengan penciptaan baharu yang dapat memberi faedah kepada orang ramai.

30.   Lantaran itu, menyedari peri-pentingnya produktiviti dan inovasi, pada awal tahun ini, saya telah meminta Jabatan Perkhidmatan Awam dan Perbadanan Produktiviti Malaysia atau MPC, untuk menjalankan kajian pengukuran produktiviti sektor awam berdasarkan amalan pengukuran di peringkat global.

31.   Oleh yang demikian, saya berharap agar pelaksanaan pengukuran ini dapat diinstitusikan, dan menjadi laporan produktiviti sektor awam pada setiap tahun kepada umum.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

CADANGAN PENGUMUMAN KEDUA

32.   Bagi tujuan membudayakan produktiviti dan inovasi dalam Perkhidmatan Awam, Kerajaan perlu melihat kembali pengukuran keberhasilan agensi, melalui prestasi perbelanjaan Operating Expenditure atau Belanja Mengurus, dan Development Expenditure

33.   Apa yang lebih mencabar kini adalah, melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang dengan kos yang lebih rendah serta beroleh penjimatan, tanpa berkompromi tentang kualiti dan kuantiti. 

34.   Ini bermaksud, Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-Ketua Pengarah sebagai 'Transformasi Leaders', dengan kebijaksaan masing-masing, perlu menjanakan pertumbuhan melalui produktiviti dan amalan inovatif, dengan mengoptimumkan sumber manusia serta kewangan yang ada, dalam mencapai objektif berbelanja. 

35.   Jadinya, melalui penjimatan yang diperolehi itu, boleh digunakan untuk melaksanakan program dan aktiviti tambahan kementerian atau jabatan. Seharusnya, agensi sebeginilah yang patut diberikan pengiktirafan dan penghargaan oleh Kerajaan.

36.   Oleh itu, sebagai permulaan, saya ingin mencadangkan, supaya satu mekanisme diwujudkan, bagi menghargai agensi yang berjayaa memperolehi penjimatan dalam Belanja Mengurus.

37.   Langkah ini, bagi membudayakan sikap berjimat cermat dan berinovasi, dalam meningkatkan lagi produktiviti Perkhidmatan Awam.

38.   Selain itu, selaku individu, penjawat awam yang menunjukkan prestasi tinggi, seharusnya juga diberikan imbuhan setimpal dengan peningkatan produktiviti yang dihasilkan.

39.   Imbuhan setimpal tersebut diperkenalkan malalui, Pergerakan Gaji Menegak dan Melintang serta Anjakan Gaji, yang diukur melalui Penilaian Tahap Kecekapan. Namun, kedua-duanya telah dimansuhkan.

40.   Kini, berdasarkan kepada tema MAPPA pada kali ini, iaitu Mendepani Realiti Baharu Negara: Pertumbuhan Melalui Produktiviti dan Inovasi, saya mencadangkan supaya satu instrumen penilaian yang objektif diwujudkan dalam menilai dan menghargai penjawat awam yang berprestasi tinggi, melalui reward yang sepatutnya. 

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

41.   Demi merancakkan pertumbuhan baharu negara melalui produktiviti dan inovasi, termasuk mempergiatkan inovasi sosial, Malaysia perlu mempercepatkan peningkatan produktiviti, terutamanya melalui kecekapan modal dan menambah baik multifactor productivity.

42.   Ini kerana, tahap produktiviti kita masih rendah, berbanding dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Korea Selatan serta Sweden.

43.   Jadinya, bagi memperkukuhkan revenue based negara, kita memerlukan enjin pertumbuhan produktiviti, melalui penjanaan sumber-sumber baharu seperti modal insan dan inovasi.

BAHAGIAN IV : CERITERA-CERITERA KEJAYAAN PERKHIDMATAN AWAM DALAM PRODUKTIVITI DAN INOVASI

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

44.   Seperti yang dibentangkan dalam Bajet 2015, saya menekankan keseimbangan antara Capital Economy dan People Economy, supaya menjadi panduan dalam mendahulukan kepentingan rakyat secara keseluruhannya. 

45.   Kerana itu, sebagai penjawat awam, kita seharusnya berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan efisien kepada rakyat. Berbicara tentang soal ini, sebenarnya, banyak pembaharuan dan penambahbaikan yang telah kita laksanakan, demi kemudahan serta keselesaan rakyat. 

46.   Daripada sekian banyak penambahbaikan yang telah kita laksanakan, ingin saya kongsikan beberapa contoh ceritera-ceritera kejayaan transformasi perkhidmatan awam, yang telah kita capai setakat ini, khususnya "bringing services to the rakyat". Antaranya :-

          Pertama, dalam urusan pemprosesan pasport oleh Jabatan Imigresen, di mana tempoh pemprosesan pengeluaran pasport baru kini, hanya mengambil masa 1 jam, berbanding 3 bulan sebelum ini.

          Keduanya, pada tahun 2012, Kerajaan telah melancarkan 1Malaysai One Call Center atau 1MOCC sebagai pusat panggilan setempat, yang beroperasi selama 24 jam untuk menjawab sebarang pertanyaan, aduan dan                   maklum balas awam. Pencapaian 1MOCC ini, sesungguhnya menjadi satu mercu tanda kecekapan sektor awam ketika ini.

          Ketiga. Melalui Projek Pusat Latihan 1Malaysia atau 1MTC, yang diilhamkan di bawah inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOS, pada tahun 2012, ia telah dapat mengoptimumkan kemudahan latihan sedia ada           di 346 institusi latihan awam.

          Keempatnya, Menerusi inisiatif NBOS ini juga, penubuhan Pusat Transformasi Bandar atau UTC, Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC dan Pusat Transformasi Komuniti Bergerak atau Mobile CTC, yang menawarkan             perkhidmatan seperti pendaftaran kad pengenalan, pembaharuan lesen kereta dan cukai jalan serta sebagainya, telah mencipta suatu rekod yang sangat membanggakan; dan

          Kelimanya, saya ingin berkongsi kisah pencapaian Pusat Jantung, Hospital Umum Sarawak. Penubuhan Pusat jantung ini, telah berjaya mengurangkan kos rawatan ke tahap yang sangat rendah, kerana sebahagian besar             kos rawatan tersebut ditanggung oleh Kerajaan. Malah, lebih istimewa lagi, caj yang dikenakan kepada orang ramai, hanya 5 ringgit bagi mendapatkan rawatan jantung, manakala bayaran hanya 3 ringgit untuk 1 malam,             bagi pesakit yang perlu dimasukkan ke wad.

          Bagi pesakit yang menjalani pembedahan open-heart pula, hanya dikenakan caj sebanyak 500 ringgit, berbanding kos di hospital swasta yang mencecah puluhan ribu ringgit. Saya dimaklumkan, lebih 20,000 pesakit luar             dan 2,000 pesakit wad, mendapat rawatan dan perkhidmatan kesihatan, pada setiap tahun, di hospital tersebut.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

47.   Sebetulnya, kisah-kisah pencapaian ini, adalah kerana usaha serta komitmen penjawat-penjawat awam, di pelbagai peringkat, yang tidak jemu-jemu berikhtiar, untuk memperbaiki mutu dan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat.

48.   Semestinya, melalui perkhidmatan yang cekap dan memudahkan rakyat ini, secara tidak langsung, telah menyumbang kepada Happines Index rakyat Malaysia.

49.   Ini penting kerana, kita mahukan sebuah negara maju, yang tidak hanya dinilai dari segi pendapatan perkapita, sebaliknya mampu mencapai pertumbuhan bersifat inklusif, mampan, growth with equity, rakyat bersahsiah dan kuat moralnya, dalam satu kehidupan komuniti yang saling berpadu dan mengamalkan wasatiyah atau kesederhanaan.

50.   Justeru, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih, kepada seluruh anggota perkhidmatan awam di atas kesemua kejayaan yang dicapai selama ini.

 BAHAGIAN V : PERKHIDMATAN AWAM MELANGKAH KE HADAPAN

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

51.   Sesungguhnya lagi, takwim 2014 yang lalu, merupakan tahun yang penuh cabaran dan begitu menduga bagi kita, apabila diuji dengan pelbagai tragedi yang tidak diundang.      

52.   Ditambah lagi, pada awal tahun 2015 pula, negara berhadapan dengan ketidaktentuan harga minyak dunia dan kemelut ekonomi global.

53.   Menyedarinya, pihak Kerajaan telah bertindak dengan pantas, membuat pengumuman khas dengan mengambil beberapa langkah proaktif, mengubah dasar-dasar, melalui strategi-strategi tertentu.

54.   Terkini, satu lagi peristiwa menyayat hati, apabila dikejutkan pula dengan kejadian gempa bumi di sekitar Gunung Kinabalu di Ranau, yang telah mengorbankan 18 orang nyawa.

55.   Justeru, Kerajaan telah bersetuju untuk menghulurkan apa-apa bantuan yang perlu dan memberi penghargaan kepada kesemua yang terlibat, khususnya kepada Malim Gunung dan anggota penyelamat dan petugas, dalam misi menyelamat mangsa gempa bumi di kawasan tersebut. Jasa dan bakti mereka akan tetap dikenang oleh kita semua. Syabas saya ucapkan!

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

56.   Demi membawa perkhidmatan awam melangkah gagah ke hadapan, menepuh cabaran dan krisis, beberapa tindakan segera perlu dimulakan dan diperkukuhkan, antaranya :

57.   Pertama, penjawat awam tidak boleh beroperasi secara "business as usual", sebaliknya sentiasa berfikir di luar kebiasaan, berikhtiar secara luar biasa dalam mencapai keberhasilan tinggi, memperbaiki nilai tambah dan prestasi serta bekerja secara extraordinary.

58.   Kedua, kita tidak boleh bekerja secara silo atau lohong masing-masing, sebaliknya, melakukan pekerjaan secara terkoordinasi, menyelaras dengan baik, setiap pelaksanaan sesuatu langkah mahupun dasar Kerajaan.

59.   Ketiga, menigkatkan kecekapan dan kualiti pekerjaan serta bersifat "multi-tasking", yakni keupayaan melaksanakan pelbagai tugasan secara berkesan, dengan semangat juang yang tinggi, demi kebaikan negara pada masa depan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

60.   Oleh yang demikian, dalam melangkah ke hadapan, saya telah membentangkan Rancangan Malaysia Kesebelas atau RMK-11, dengan menggariskan enam strategi tumpuan, merangkumi Inklusiviti, Kesejahteraan Rakyat, Modal Insan, Pertumbuhan Hijau, Infrastruktur serta Inovasi dan Produktiviti. 

61.   Dalam hal ini, Kerajaan telah memberikan perhatian khusus kepada usaha Mentransformasikan Perkhidmatan Awam. Ini kerana, Perkhidmatan Awam adalah enjin yang menjadi penggerak utama jentera pentadbiran negara dalam mencapai enam strategi tumpuan tersebut, sekaligus mempastikan RMK-11, sepanjang tempoh 2016 hingga2020, terlaksana dengan jayanya.

62.   Pada sisi yang lain, penjawat awam juga mestilah "leading the way" atau menjadi petunjuk arah dan mempamerkan keberkesanan sebagai fasilitator, khususnya dalam memudahcarakan inisiatif "pro-business" dengan sektor industri dan usahawan serta aktiviti-aktiviti bersifat perniagaan.

63.   Jika sebelum ini, tarikan pelabur asing, supaya datang melabur di Malaysia, banyak bergantung kepada penawaran "cheap labour" atau kos tenaga buruh yang rendah. Kini, ia telah menjadi semkain kompetitif.

64.   Oleh itu, dalam mengatasi keperluan ini, penekanan kepada modal insan hendaklah diberikan, khususnya bagi melahirkan tenaga pekerja mahir, melalui program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional atau TVET, demi meningkatkan daya saing negara.

65.   Seterusnya, merujuk bab Transformasi Perkhidmatan Awam untuk produktiviti, dalam RMK-11 juga, dalam merakyatkan perkhidmatan awam, telah digariskan usaha Pemantapan Bakat, Penambahbaikan Penyampaian Perkhidmatan, Rasionalisasi Sektor Awam, Pemerkasaan Pihak Berkuasa Tempatan dan Pengurusan Projek Berasaskan Keberhasilan.

66.   Manakala, dalam usaha untuk melakar wajah baharu perkhidmatan awam pula, Kerangka Transformasi Perkhidmatan Awam sedang giat dilaksanakan, merentasi lapisan perkhidmatan, bermula dari peringkat pengurusan atasan, sehingga ke peringkat akar umbi.

67.   Ikhtiar ini, telah membuka pintu seluas-luasnya untuk meneliti semula falsafah kewujudan, menstruktur semula organisasi dan merungkai kerencaman birokrasi, supaya lebih fleksibel dan mengurangkan kos operasi. 

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

68.   Semangatnya, penjawat awam adalah tiang seri negara. Sebab itulah, ketika sambutan hari pekerja di Kedah dan Melaka pada tahun lepas, saya telah menggariskan 8 prinsip pekerja berinovasi, yang menjadi pemangkin kecemerlangan negara untuk tempoh 50 tahun akan datang.

69.   Kelapan-lapan prinsip tersebut adalah membudayakan ilmu, kebolehpercayaan, mempraktikkan amalan kerja terbaik, semangat patriotik, budaya keberhasilan, kreativiti dan inovasi, nilai tambah dan kompetensi serta permuafakatan kerja.

70.   Hari ni pula, tambahan sebanyak 3 prinsip lagi iaitu, integriti, penjenamaan dan keberterusan.

71.   Pertama ialah integriti. Ia merupakan tunjang kepada kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Integriti merangkumi nilai-nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggunghjawab, telus, cekap dan bijaksana.

72.   Berkait hal ini, kita telah menyaksikan gejala seperti pembocoran maklumat Kerajaan dan penyebaran berita-berita palsu, yang akhirnya menjadi fitnah dan tohmahan. Ingatlah, jika benteng integriti sudah semakin menipis di jiwa, nescaya akan mengundang bahaya kepada keselamatan dan kestabilan negara.

73.   Justeru, penjawat awam perlu mendakap integriti untuk memenangi keyakinan rakyat, dalam mempastikan survival perkhidmatan awam demi kepentingan negara.

74.   Kedua adalah Penjenamaan. Ia sangat signifikan kepada pembinaan imej cemerlang perkhidmatan awam. Setiap langkah yang diambil oleh penjwat awam, mestilah mengambilkira penjenamaan yang diberikan kepada Perkhidmatan Awam.

75.   Sebagai Pemacu utama kepada pelaksanaan RMK-11, Perkhidmatan Awam mestilah mengambil peluang bagi penjenamaan sebuah perkhidmatan awam yang hebat, dalam menuju negara maju berpendapatan tinggi, menjelang 2020.

76.   Ketiga adalah Keberterusan. Prinsip ini menjelaskan tentang keperluan untuk terus kekal konsisten dan beristiqamah, dalam setiap agenda serta inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan. Sebarang perencanaan program yang tidak disertai oleh prinsip keberterusan ini, hanya akan menjadikan ia sekadar melepaskan batuk di tangga.

77.   Lantaran, tidak dapat tidak, prinsip ini hendaklah menjadi pegangan mustahak, dalam mempastikan segala ikhtiar kita selama ini, akan tercapai.

78.   Ringkasknya, ketiga-tiga prinsip yang dinyatakan ini, telah melengkapkan 8 prinsip terdahulu, lantas, menjadikan ia 11 Prinsip Inovasi, sebagai tunjang kecemerlangan kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti dan inovasi.

Tuan-Tuan dan Puan- Puan Sekalian,

79.   Kesimpulannya, kesemua prakarsa yang dilaksanakan, merangkumi RMK-11, Merakyatkan Perkhidmatan Awam, Kerangka Transformasi Perkhidmatan Awam dan 11 Prinsip Inovasi, yang telah saya sebutkan sebentar tadi, maka terbuktilah, tempoh 5 tahun terakhir ini, menandakan bahawa, kita sedang berada di penghujung kelok, yakni "pecutan akhir transformasi" dalam menjulang Malaysia menjadi sebuah negara, High Income Advanced Economy menjelang tahun 2020.

BAHAGIAN VI : PENUTUP

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

80.   Mendasari segala impian ini, kesetiaan, solidariti dan amanah para penjawat awam diperlukan, dalam mendukung serta menjayakan agenda negara, agar terwujudnya, national consensus atau kesefahaman nasional, demi menjadikan Malaysia a great nation beyond 2020.

81.   Jelasnya, tiada jalan singkat untuk sampai ke destinasi. Perjalanannya pula, melibatkan langkah demi langkah, yang sememangnya jauh dan memeritkan. Ketahuilah, bahawa setiap kepahitan itu, jika kita bersabar, sebenarnya tekandung seribu kemanisan dan bahagia yang menanti.

82.   Biar apapun cabaran datang menggunung, namun, itu bukan alasan untuk kita berputus asa, dari terus melangkah gagah ke hadapan. Bahkan, ia lebih mulia daripada kita bersurut pulang dan berbalik haluan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

83.   Hari ini, hari terakhir bagi bulan Syaaban 1436 Hijrah. Esoknya pula, bagi umat Islam, akan menyambut awal Ramadan, yakni bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak.

CADANGAN PENGUMUMAN KETIGA

84.   Bersempena itu, bagi mambantu dan meringankan beban kewangan penjawat awam, membuat persiapan menyambut Ramadan dan Hari Lebaran, sukacita saya mengumumkan, Bayaran bantuan Khas Kewangan sebanyak 500 ringgit kepada penjawat awam Gred 54 dan ke bawah.

85.   Bantuan khas ini juga, akan turut dinikmati oleh lebih 700 ribu pesara Kerajaan yang menerima pencen, dengan bayaran berjumlah sebanyak 250 ringgit.

86.   Kedua-dua pembayaran tersebut akan dibuat pada 25 Jun 2015, yang melibatkan anggaran implikasi kewangan, berjumlah 1.0 bilion ringgit.

87.   Akhir kalam, marilah kita sama-sama perbanyakkan doa, menigkatkan amal soleh dan kebajikan serta sentiasa mengislahkan diri, agar segalanya akan pulih dan yang baik-baik akan muncul jua, seperti sediakala. InsyaAllah.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian, terima kasih.

/*Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech*/